Piaskowce

PIASKOWCE – różnokolorowe materiały charakteryzujące się jednolitą barwą wykorzystywane w starym budownictwie, stosowane najczęściej na elewacje, na schody zewnętrzne, na murki oporowe i nakrywy w ogrodzeniach.